Różnicówki – wyłączniki RCD

Różnicówki, czyli wyłączniki różnicowoprądowe – w skrócie RCD, to urządzenia odpowiadające za rozłączenie obwodu elektrycznego w sytuacji, gdy prąd wypływający nie jest równy prądowi wpływającemu. Zapobiegają pożarom budynków i awariom sprzętów podłączonych do danej instalacji. Ponadto chronią ich użytkowników przed porażeniem prądem. Wyłączniki RCD wykorzystywane są głównie w układach sieci TN-S, TN-C-S, TT, niekiedy również w IT. W naszej ofercie znajdą Państwo modele marek takich jak ETI, Hager czy Finder.

Na ich budowę składają się m.in.:

  • styki torów prądowych, dźwignia i zamek,
  • wyzwalacz różnicowoprądowy,
  • przekładnik prądowy w postaci pierścienia ferromagnetycznego,
  • obwód testowania.

W przypadku gdy suma geometryczna prądów pływających i wypływających z danego obwodu nie jest sobie równa,  w uzwojeniu wtórnym przekładnika powstaje siła elektromotoryczna, przepływająca przez wyzwalacz i powodująca otworzenie się styków. W ten sposób wyłącznik RCD prowadzi do natychmiastowego odcięcia prądu w obwodzie.

Typy wyłączników różnicowoprądowych

Chcąc wyróżnić poszczególne typy wyłączników różnicowoprądowych, należy przyjąć trzy rodzaje podziału. Jednym z nich jest rozróżnienie urządzeń na wysokoczułe, a więc działające pod wpływem prądu o natężeniu mniejszym niż 30 mA oraz na niskoczułe reagujące na prąd powyżej 500 mA. Na rynku dostępne są także wyłączniki średnioczułe, których przedział mieści się między wspomnianymi 30 mA a 500 mA.

Ponadto urządzenia te można podzielić również pod kątem rodzaju prądów upływu:

  • AC – przemienny sinusoidalny,
  • A – przemienny sinusoidalny, sinusoidalny wyprostowany jednopołówkowo i impulsowy
  • B – stały, przemienny sinusoidalny, sinusoidalny wyprostowany jednopołówkowo i impulsowy.

Inny podział natomiast pozwala nam wyróżnić wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym  (RCBO) i bez zabezpieczenia (RCCB).